Landsstyremøte i Venstre 2. – 3. desember

Tid: 2. desember 2006 kl. 11:00 – 3. desember 2006 kl. 14:00. Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo. Møtet innledes med leders tale kl. 11.00 og etterfølges av en generell politisk debatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Et av spørsmålene som blir tatt opp er forholdet stat – kirke. For øvrig skal også følgende saker behandles: Integrerings- og innvandringspolitikk, nytt politisk program, strategi for Venstres nordområdepolitikk og Venstres alternative budsjett (2007).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**