Venstre frykter ikke kirken

Venstre frykter ikke at et skille mellom stat og kirke vil gjøre kirken smal og ekskluderende.
Den samme tiltroen til kirkens medlemmer deles dessverre ikke av kirkeminister Trond Giske.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre er enig i målet om en bred og åpen folkekirke, men dette må komme gjennom deltagelse innenfra og ikke ved styring utenfra.

Venstre vil ha et fullstendig skille mellom stat og kirke av to grunner:
– Kirken skal ikke styres av staten.
– Staten skal ikke være knyttet til ett trossamfunn.

For å sikre en bred tilslutning for å endre forholdet mellom stat og kirke vil Venstre bidra til løsninger der kirken i første omgang fristilles fra grunnloven, slik også et stort flertall i Gjønnes-utvalget går inn for.

Forholdet mellom stat og kirke er en sak som også handler om minoriteters rettigheter. Venstre mener derfor det blir galt å legge dette spørsmålet ut til folkeavstemning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**