Venstre krever partikkelfilter i nye dieselbiler

En uheldig konsekvens av Stortingets omlegging av bilavgiftene er at det i sterkere grad vil lønne seg for bilkjøpere å velge bort partikkelfilteret i nye dieselbiler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Partikkelutslipp fra dieselbiler kan ha alvorlige helsekonsekvenser, og har en negativ effekt på lokalmiljøet. Derfor krever Venstres landsstyre påbud om installasjon av partikkelfilter i nye dieselbiler.

Partikkelfilter er ofte valgfritt fra importør, de har en merkostnad på noen tusen koner og medfører en liten økning i bilenes utslipp av CO2. Denne økningen i utslipp er stor nok til at partikkelfilteret medfører økte avgifter på noen tusen kroner, avhengig av bilmodell. Venstre frykter at dette vil føre til at dieselbiler med partikkelfilter ikke vil bli importert til Norge. For å ivareta lokalmiljøet i byområdene taler dette for et påbud om partikkelfilter i nye dieselbiler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**