Representasjon i Fylkestinget

Telemark Venstre har følgende representasjon i fylkestinget og hovedutvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Fylkestinget:
Johan Tønnes Løchstøer
Mob. 91 72 81 01
Mail: [email protected]

Gustav Søvde
Mob: 90574333
Mail: [email protected]

1. vara: Bodil Nordjore, mail: [email protected]
2. vara: Daniel Heggelid-Rugaas, mail: [email protected]
3. vara: Tonje Løwer Gurholt, mail: [email protected]


Hovedutvalg for infrastruktur:

Johan Tønnes Løchstøer

1. vara: Daniel Heggelid-Rugaas
2. vara: Tonje Løwer Gurholt
3. vara: Siren Johnsen

Hovedutvalg for kultur og identitet:
Gustav Søvde

2. vara: Tonje Løwer Gurholt

Politisk representant til Styret i Telemark Museum:
Tonje Løwer Gurholt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**