Foreslår uavhengig veitilsyn

Venstre ber regjeringen opprette et frittstående vegtilsyn for å styrke trafikksikkerhetsarbeidet.
– Tilsynet bør vurdere sikkerheten på norske veier, broer og tuneller, sier Venstres Borghild Tenden. Forslaget ble lagt frem som et såkalt dok8 i Stortinget i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Vei, miljø

Foto: Luth

Venstre varslet allerede i romjulen at partiet ville legge frem forslaget. Bakgrunnen var bl.a. ulykken i Hanekleivtunellen (Vestfold). Høyre står også bak forslaget, og FrP har gitt uttrykk for behovet for et slikt tilsyn.

– Jeg tror det er feil å være ansvarlig for både veinett og sikkerhetskontroll. Et uavhengig tilsyn vil få en friere og mer kritisk rolle, og dermed kan dette være positivt for sikkerheten på lang sikt. De som avveier sikkerhet og økonomi må alltid sees i kortene av noen som er uavhengig av økonomi, uttaler Borghild Tenden.

Mer informasjon
– Les hele forslaget på stortinget.no
– Dok.nr.8:30 (2006-2007) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden, Trond Helleland, Øyvind Halleraker og Odd Einar Dørum om etablering av et frittstående vegtilsyn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**