Kollektivtrafikken i Grenland må styrkes

Årsmøte i Skien Venstre har vedtatt følgende uttalelse om kollektivtrafikken i Grenland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Grenland står foran store satsinger på samferdselsområet. Biltrafikken har hatt en meget stor økning de siste åra, slik at en nå stadig opplever kødannelser. Samtidig er kollektivandelen av reiser i Grenland fremdeles blandt de laveste i tettbygde strøk i Norge. Skien Venstre tror ikke det er mulig å bygge seg ut av trafikkproblemene med bare å øke kapasiteten for privatbiler.
Det må nå satses alvorlig på å legge til rette for kollektivtrafikk ved bygging av egne bussfiler/-gater, busser må kunne kjøre på “grønn bølge”, holdeplasser må rustes opp etc. etc. Dersom det innføres veiprising i Grenland må minst 30 prosent av inntektene gå til å legge til rette for kollektivtrafikk.

Gustav Søvde, leder Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**