Eit demokratisk problem

Når ein fagorganisasjon får makt over politiske avgjerder ved å økonomisk knyta seg til bestemte parti, er det fare på ferde, skriv generalsekretæren i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Venstre og Sponheim åtvarar mot makta LO har over regjeringa. Kolberg misoppfattar bodskapen medvite og hevdar at Venstre kritiserar LO. Det gjer me ikkje. Når LO påverkar vedtak, gjer dei jobben sin. Slik dei styrer regjeringa, gjer dei i tillegg jobben svært godt.

Velferdsstaten er tufta på trepartssamarbeidet mellom fagrørsla, arbeidsgjevarane og partia. Venstre framhevar ofte, og med tyngde, at eit mangfald av sterke og frie organisasjonar er ein føresetnad for eit velfungerande demokrati. Derimot kritiserar me sterkt at regjeringa så til dei grader let seg styra av ein interesseorganisasjon, LO.

Les hele innlegget i Dagsavisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**