Venstres prinsipprogram

Prinsipprogramkomiteen i Venstre har lagt frem sitt forslag til nytt prinsipprogram. Les pressemelding fra Tonje Løwer Gurholt som er medlem i komiteen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Forslag til Venstres nye prinsipprogram

En komité på 11 medlemmer, deriblant fylkesleder i Telemark Venstre, Tonje Løwer Gurholt har i dag lagt fram sitt forslag til nytt prinsipprogram for Venstre. Det skal nå til høring i partiorganisasjonen, for så og vedtas på Venstres landsmøte i april.

– Dette er et program som tydeliggjør Venstres ideologiske standpunkt og verdigrunnlag, og derved markerer Venstre som det liberale partiet i norsk politikk. Med enkeltmennesket i sentrum, men med et stort ansvar for hverandre og fellesskapet. Det handler om at alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet, sier Løwer Gurholt.

Komiteen har skrevet om grunnlaget for Venstres politikk, formulert i de "10 liberale prinsipper". Videre er det beskrevet de viktigste utfordringene i norsk og global politikk og gitt Venstres svar på dem. Det gjelder blant annet de store miljøproblemene, kunnskapsutfordringene, velferdsamfunnets fremtid og spørsmål som demokratisk deltagelse og personvern.

– Vi mener at et liberalt ståsted med utgangspunktet i hvert enkelt menneske og en bevisst holdning til maktbalansen mellom demokratiet, rettsstaten, markedsøkonomien og det sivile samfunnet – er det beste utgangspunktet for å møte alle disse utfordringene, sier Løwer Gurholt

Komiteen foreslår blant annet at det skal bygges ut høyhastighetsbane mellom de store norske byene som kan konkurrere med fly. Den foreslår en tidskontoordning for etterutdanning, og understreker at lønnsarbeid ikke er den eneste vei til et verdig liv. De som faller varig utenfor skal ha rause ordninger som er til å leve av.

– Som lokalpolitiker og folkevalgt er det svært interessant å ha vært med på en slik ideologisk prosess. Det gjør meg mer bevisst på verdigrunnlaget som ligger bak de politiske beslutningene som fattes i enkeltsaker. Politikk bør være å forme samfunnet ut fra et sett verdipilarer. Dette er det grunnleggende å ha med i den politiske hverdagen, sier Løwer Gurholt.

Programmet kan i sin helhet lastes ned på www.venstre.no

Siljan 15.01.2007

Tonje Løwer Gurholt
Leder i Telemark Venstre og medlem i Venstres prinsipprogramkomite
Mobil: 930 93 468
Mail: [email protected]
www.venstre.no/telemark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**