Venstre-koden til diskusjon

Venstres landsmøte i april skal vedta nytt prinsipprogram for partiet, og forslaget ble lagt fram i dag. En komité på 11 medlemmer under ledelse av tidligere generalsekretær i partiet og statssekretær i næringsdepartementet, Hans Antonsen, har lagt fram sitt forslag som nå skal til høring i partiorganisasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Komiteen tydeliggjør den radikale liberale tradisjonen Venstre tilhører, blant annet gjennom "10 liberale prinsipper" og et kapittel om "det liberale samfunnssystem".

Torhild Skogsholm, Trine Skei Grande og Hans Antonsen

Torhild Skogsholm, Trine Skei Grande og Hans Antonsen

– Venstre blir med dette programmet et tydeligere ideologisk parti — og plasserer seg fortsatt i kontrast til et stadig mer konservativt sosialdemokrati og en høyreside som domineres av et ytterliggående Frp.

Viktige utfordringer
Komiteen har formulert de viktigste utfordringene i norsk og global politikk og Venstres svar på dem. Det gjelder blant annet de store miljøproblemene, kunnskapsutfordringene, velferdsamfunnets fremtid og spørsmål som demokratisk deltagelse og personvern.

– Vi mener at et liberalt ståsted — der utgangspunktet er hvert enkelt menneske og en bevisst holdning til maktbalansen mellom demokratiet, rettsstaten, markedsøkonomien og det sivile samfunnet – er det beste utgangspunktet for å møte alle disse utfordringene, sier Antonsen.

Komiteen foreslår blant annet at Norge skal redusere klimautslippene med minst to tredeler innen 2050. Videre at alle forvaltningens dokumenter som er unntatt offentlighet, skal frigis automatisk etter fem år, med svært begrensede unntak. Komiteen tydeliggjør forholdet mellom stat og kirke, og formål for skolen. Den foreslår en tidskontoordning for etterutdanning, og understreker at lønnsarbeid ikke er den eneste vei til et verdig liv. – De som faller varig utenfor skal ha rause ordninger som er til å leve av. — Programmet tydeliggjør Venstres sosiale profil sterkere enn på lenge, sier Antonsen.

EU-spørsmålet
Det er to dissenser komiteen. Et flertall på sju anbefaler at Norge blir med i EU, mens et mindretall på tre vil ha en mer nøytral formulering. Et mindretall på tre vil avskaffe verneplikten.

Det nye forslaget er vesentlig kortere enn tidligere programmer, det siste fra 1996. Meningen er at det skal trykkes i lommeformat og være i aktiv bruk blant partiets medlemmer og andre politisk interesserte.

Fremtidsrettet ideologi
– Venstre er Norges eldste parti, men vi har også den mest framtidsrettede ideologien. Det er en retning som tar utgangspunkt i det enkelte menneske — ikke i systemer eller kollektive definisjoner av menneskenes plass. I norsk politikk går sosialdemokratiet i konservativ retning, mens motpolen på høyresiden er mer ytterliggående enn noen gang. I dette landskapet har et radikalt og liberalt parti som Venstre en svært viktig oppgave og mye ligger til rette for et tydeligere og større Venstre i norsk politikk, sier Hans Antonsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**