Oversikt over Venstres folkevalgte i Vestfold-kommunene

Nedenfor gis en oppdatert oversikt over Venstres fylkes, kommune- og bystyrerepresentanter samt våre medlemmer av ulike hovedutvalg for perioden 2007-2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vestfold Fylkesting

Kåre Pettersen (Stokke), medlem av fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalg for næring og samferdsel.

Aina Dahl (Tønsberg), medlem av fylkestinget og hovedutvalg for plan og areal.

Fred Rikard Fredriksen (Sande), nestleder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø og vararepresentant til fylkestinget.

Erna Ekenes Olsen (Larvik), medlem av hovedutvalg for utdanning og vararepresentant til fylkestinget.

Andebu kommune

Cathrine Ellefsrød, medlem av kommunestyret samt helse -og sosialutvalget
Jan Skaug, medlem av kommunestyret
Gunnar Gallis, medlem av kommunestyret samt formannskap, administrasjonsutvalg og nestleder av teknisk utvalg

Holmestrand kommune

Egil Fagerland, medlem av bystyret samt medlem av komite for helse, sosial og omsorg

Horten kommune

Magnar Berger, medlem av hovedutvalg for helse, omsorg og sosial

Lardal kommune

Roy Henning Skaug, medlem av kommunestyret

Larvik kommune

Hallstein Bast, medlem av kommunestyret, formannskapet samt leder av oppvekst -og kulturkomiteen
Tone M. Anderssen, medlem av kommunestyret samt plan -og økonomikomiteen

Nøtterøy kommune

Arne Magnus Berge, medlem av kommunestyret samt hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk
Kristine Jarvaag, medlem av kommunestyret samt hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg
Knut Roar Engh, medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur

Re kommune

Gerd Eva Holtung, medlem av kommunestyret og medlem av hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd

Sande kommune
Fred Rikard Fredriksen, medlem av kommunestyret
Anne Helene Burdahl, medlem av hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk

Sandefjord kommune

Dag Bjørvik, medlem av bystyret
Tor Homleid, medlem av plan -og utbyggingsutvalg
Nicolai Heldal, medlem av skole -og barnehageutvalg

Stokke kommune

Kåre Pettersen, medlem av kommunestyret samt leder av det faste utvalg for plansaker og hovedutvalget for miljø og komunalteknikk

Tjøme kommune

Gunnar Lehne, medlem av hovedutvalg for levekår
Monica Hofer Hagen, kommunestyremedlem samt medlem av hovedutvalg for plan og miljø

Tønsberg kommune

Raymond Henriksen, medlem av bystyret samt utvalg for finans, plan og næring, medlem av administrasjonsutvalget
Hilmar Flatabø, medlem av utvalg for barn og unge
Suzy Haugan, medlem av utvalg for helse og omsorg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**