Folkevalgte

Folkevalgte for Venstre i Gjøvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kommunestyret:
Ketil Kjenseth
Tlf.: 61 18 45 54
Mobil: 92 69 99 64

Hovedutvalg areal og miljø:
Ketil Kjenseth
Tlf.: 61 18 45 54
Mobil: 92 69 99 64

Hovedutvalg kultur:
Marie Tingvold (1. vara)
Tlf.: 61 17 47 96
Mobil: 90 55 25 10

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**