Til innhold
Gjøvik og Toten – På lag med framtida.

Gjøvik og Toten Venstre

Velkommen til Gjøvik og Toten Venstres nettsider.

Venstre i Gjøvik er kommunens sosial-liberale parti. Vi arbeider for en liberal, radikal og sosial politikk som setter mennesket i sentrum. Vi ønsker en politikk, som på alle områder skal gi mer til dem som trenger det mest.

Venstre har 1 representanter i Kommunestyret og 1 representant i Formannskapet.

Gjøvik – den grønne byen

 • Den hvite by i grønn omstilling.

  I dag er det barrierer mellom byen og Mjøsa i form av veier, jernbane og industriområder. Å bygge «den hvite by» for en grønn framtid krever at vi fatter gode politiske vedtak, planlegger godt og evner å spille på l

 • Næring og verdiskaping

  Gjøvik Venstre ønsker at Gjøvik kommune skal legge til rette for et variert arbeidsmarked og bidra enda sterkere til jobbskaping og etableringer.

 • Livslyst og god helse

  Gjøvik Venstre vil prioritere tidlig innsats og folkehelse. Særlig må tilbudet innen psykisk helse i Gjøvik kommune styrkes.

 • Kunnskap og glede

  En god barndom varer livet ut. Dessverre gjør en dårlig barndom også det. Tidlig innsats er derfor både viktig og riktig. Venstre mener at den viktigste kilden til sosial utjevning, læring og mestring er gode tilbud i barnehage og skole.

Våre folk