Til innhold

Vi tar Gjøvik og Toten Framover

Velkommen til Gjøvik og Toten Venstre

Gjøvik, Østre og Vestre Toten Venstre har slått seg sammen til et orgnisastorisk lokallag. Vi stiller liste i alle de tre kommunene, har egen program for alle de tre kommunene, men samarbeider til det beste for regionen.

Vi tror samarbeid gir bedre kommuner! Vi tror at vi lykkes best når vi skaper gode løsninger på tvers av kommunegrensene – vi har allerede felles arbeidsmarked, elever som går på videregående skoler på tvers av kommunegrensene, kollektivtransport som ikke kjenner kommunegrensene, felles utfordringer i skape det nye næringslivet i grønn omstilling, en god oppvekst for barn og unge og gode fellesskapsløsninger for de som ikke klarer hverdagen uten hjelp, uansett alder. Dette tror Venstre at vi klarer ennå bedre når vi samarbeider, vi er alle avhengig av hverandre og alle lykkes tilsammen!

Program og valglister

 • Her finner du Gjøvik Venstre’s Kandidater og Program til høstens Kommunevalg.
 • Her finner du Østre Toten Venstre’s Kandidater og Program til høstens Kommunevalg.
 • Her finner du Vestre Toten Venstre’s Kandidater og Program til høstens Kommunevalg.

Våre fire valgløfter:

 • Kutte utslipp

  Venstre vil sørge for at det lønner seg for både folk og bedrifter i Gjøvik å velge miljøvennlig. Klima- krisen er vår tids største utfordring og derfor må vi nå klimamålene våre.

  Vi skal ikke stanse utviklingen, men legge til rette for grønn vekst der vi skaper flere grønne arbeidsplasser og gjør det enklere og billigere å velge miljøvenlig i Gjøvik. Det må lønne seg å ta vare på naturen, ikke å bygge den ned.

 • Satse på skolen

  Vi vil jobbe for mer kunnskap, kvalitet og tilpasset opplæring i skolen. Hver elev skal ses og følges opp. Venstre vil ha mer frihet i skolen. Elever må få påvirke sin egen skole- hverdag og føle mestring og motivasjon. Utdanning er nøkkelen til frihet og muligheter senere i livet.

 • Styrke kulturlivet

  Venstre vil styrke kulturen, frivilligheten og idretten. Kultur gjør livene våre rikere og derfor er det viktig at Gjøvik har et attraktivt, mangfoldig og profesjonelt kulturliv.

  Gjøvik er musikkbyen i Innlandet og et godt kulturliv trenger et nytt kulturhus for å blomstre.

  Venstre vil sørge for at alle i Gjøvik får ta del i kulturen, frivlligheten og idretten. Alle barn og unge skal ha rett til å delta i en fritidsaktivitet og kutur opplevelser uavhengig av økonomisk bakgrunn.

 • En human og forebyggende ruspolitikk

  Venstre mener alle skal behandles med verdighet og få den hjelpen de fortjener for å leve gode og frie liv.

  Norge topper overdosestatistikken og enormt mange sliter med rus. I tillegg ser vi en økende trend i rusbruk blant unge i Gjøvik. Straff, håndjern og stigmatisering funker ikke. Lønsingen er en lokal rusreform der vi styrker rusomsorgen, og fjerner straff. Samtdig topper Innlandet selvmordsstatistikken. Utrolig mange sliter psykisk, og Venstre vil sikre de den hjelpen de fortjener og trenger.

Våre folk

Sigurd Dyste<

Sigurd Dyste

1. Kandidat til kommunevalget Østre Toten 2023
Hanne Narten<

Hanne Narten

2. Kandidat til kommunevalget Vestre Toten 2023