Til innhold
Foto: Thomas Longva

Vi tar Gjøvik og Toten Framover

Velkommen til Gjøvik og Toten

Gjøvik, Østre og Vestre Toten Venstre har slått seg sammen til et orgnisastorisk lokallag. Vi stiller liste i alle de tre kommunene, har egen program for alle de tre kommunene, men samarbeider til det beste for regionen.

Vi tror samarbeid gir bedre kommuner! Vi tror at vi lykkes best når vi skaper gode løsninger på tvers av kommunegrensene – vi har allerede felles arbeidsmarked, elever som går på videregående skoler på tvers av kommunegrensene, kollektivtransport som ikke kjenner kommunegrensene, felles utfordringer i skape det nye næringslivet i grønn omstilling, en god oppvekst for barn og unge og gode fellesskapsløsninger for de som ikke klarer hverdagen uten hjelp, uansett alder. Dette tror Venstre at vi klarer ennå bedre når vi samarbeider, vi er alle avhengig av hverandre og alle lykkes tilsammen!

Program og valglister

  • Her finner du Gjøvik Venstre’s Program.
  • Her finner du Østre Toten Venstre’s Program.
  • Her finner du Vestre Toten Venstre’s Program.

Følg oss på Facebook:

Våre fire valgløfter:

Våre folk