Venstres alternative budsjettforslag 2007

Her er Gjøvik Venstres prioriteringer for Gjøvik kommunes budsjett for 2007. Vi flytter på vel 4 millioner kr i driftsmidler og 44 millioner kr i investeringsmidler, i et budsjett på godt over en milliard kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vi beklager at det ikke finnes en miljøvernrådgiver i Gjøvik kommune. Vi synes Sentrumsprosjektet har bidratt med mange ideer, men heller ikke noe mere. Nå er det handling som gjelder. Om det så er et lite tiltak, så er det bedre enn ingen tiltak. I fjor foreslo Gjøvik Venstre miljøgate i Brennerigata og Tordenskjoldsgate, og opprustning av plassen utenfor Gjøvik kirke. Ingenting skjer.

Vi trenger nye reguleringsplaner og en trafikkplan. I stedet fikk vi et forslag om å utvide antallet gater for innkreving av P-avgift. Og Gjøvik trenger en ny skysstasjon. I dette området, fra CC i nord til Hunnselva i sør, ligger også de mest spennende mulighetene for byutvikling i Gjøvik. Venstre vil være en drivkraft for å vise hva som er mulig i Gjøvik. Slik som Klima- og energiplanen for Gjøvik, som er et initiativ fra Venstre. Den viser mange lokale muligheter. Gjøvik er en by i utvikling. Men vi må huske på å planlegge, prioritere og bygge by, slik at vi ikke bare innvilger stadig nye forslag til bilbaserte kjøpehaller langs rv 4.

Venstre vil være med å prege byen og kommunen. Derfor legger vi fram noen andre prioriteringer enn de som ordføreren og Ap forelsår.

Miljø i sentrum!

Prioritere midler avsatt til sentrumsprosjektet til å utarbeide ny reguleringsplan for området CC i nord til og med Hunnselva i sør, avgrenset av Strandgata i vest og jernbanen i øst, samt bidra til ny Skysstasjon.

10 gratis P-plasser i sentrum for miljøvennlige biler

Tilskudd til første bensinstasjon som åpner pumper for bioetanol (E85) og biodiesel

Starte utredning av Gjøvik som 0-utslippsby

[/em]Sosialt ansvar[/em]

Samarbeid med Blå Kors på Kampen (0,2 mill kr)

Økt bidrag til Barnevernsprosjektet, for å utrede samarbeid med lokale toppidrettslag for et rollemodellprosjekt (eks New Page) og opprette regional barnevernsvakt for
Gjøvikregionen (0,1 mill)

SUM: 0,30 mill kr

Helse

8 sykehjemsplasser i Åslundmarka (3 mill kr)

Ny stilling, helsesøster (0.5 mill kr)

Ny 0,5 fysioterapihjemmel i Biri (0,25 mill kr)

SUM: 3,75 mill kr

SUM Sosialt ansavr og helse: 4,05 mill kr

Inndekning, omdisponering drift

Kutt 2 stillinger i sentraladministrasjonen (- 0,6 mill kr)

Bortfall betalt spisepause (- 2 mill kr)

Konkurranseutsetting av Kirkebykjøkkenet (- 0,5 mill kr)

Økonomirådgiverstilling, velferd (- 0,4 mill kr)

Ny barnehage bygges i privat regi, innsparing drift (- 0,15 mill kr)

Egasjere private i drift av SFO (- 0,4 mill kr)

SUM inndekning: – 4,05 mill kr

Investering i Skole og omsorg (2007-2010)

Ny Bjørnsveen/Fredheim, oppstart 2007 (130 mill)

Nytt ventilasjonsanlegg Biri u.skole, oppstart 2007 (15 mill)

Nytt bygg Lundstein, oppstart 2007 (15 mill)

Uspesifisert (10,5 mill)

SUM: 170,5 mill kr

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**