Har du litt tid?

Jeg har akkurat lest en artikkel om TID. Den starter slik: “Har du litt tid?”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tid er en av få faktorer som er helt likt fordelt i verden. Alle har den og alle har like mye av den. Uansett hvor i verden man bor, eller hvem man er. Tiden er din. Det er du selv som bestemmer hvordan du vil bruke den. I hvert fall til en viss grad. De som synes at de har for lite kontroll over sin egen tid, bør kanskje ta tilbake mer makt over den. Det betyr ikke at man skal bli lat, men at man prioriterer bruk av tiden sin annerledes. Jeg vil nå ha mer tid. Dvs mer tid kan jeg ikke få, men jeg vil bruke noe av tiden min på en annen måte. Jeg vil bruke mer tid på min største hobby. Partiet Venstre.

Det snakkes mye om livskvalitet og velferd. Dette er tema som oftest blir satt inn i sammenheng med materielle verdier og økonomisk vekst. Professor Thomas Hylland Eriksen påstår derimot at vi i Norge kan gå mye ned i lønn og forbruk og likevel opprettholde vår velferd og livskvalitet. Kanskje til og med få økt velferd. Det tror jeg gjelder for mange av oss, som ikke kan bli mettere eller trenger flere hus og biler. Velferd handler også om bruk av tid og det handler om å bruke den positivt.

Vi mennesker har behov for å realisere oss selv. Vi har behov for å oppsøke nye utfordringer. Vi har like mye behov for og leve for noe som av noe. Fast lønnsarbeid er ikke den eneste måten å realisere oss selv på. All tid som blir lagt ned i frivillige organisasjoner eller rett og slett brukes sammen med andre, er også verdifull tid. Kanskje mye mer verdifull tid enn den som brukes på mange møter. Det er selvfølgelig umulig å sammenligne. Poenget er at verdifull tid ikke nødvendigvis måles i penger eller effektivitet, men i opplevelser og personlig utbytte.

Vi lever i et informasjonssamfunn som gir oss mer av alt, og ved det mindre tid til alt. "Tidstyver" kaller professor Thomas Hylland Eriksen alle elementene i informasjonssamfunnet som stjeler av vår tid. Han sier at "informasjonssamfunnet er i ferd med å spise oss". Ove Mellingen skrev så sant i "sant og si": "når telefoner, mailer og sms tikker inn hele døgnet, blir dagen hektisk". Man trenger ikke engang være sjefredaktør i TA for å bli offer for disse tidstyvene. Selv ungene blir det, med sms, mms, msn, e-mail og chatting.

Det er ikke lenger mangel på informasjon, men en stor utfordring å sortere ut det vesentlige fra det uvesentlige. Det tar tid. Åpenhet og tilgang på informasjon er en viktig del av vårt demokrati, og samfunnsverdien øker med tilgjengeligheten. Informasjon er altså et stort gode, men vi må være mer bevisst på hvilke informasjon vi synes det er viktig å ta til oss. Ellers tar tidstyvene kontroll over tiden vår.

Hvis du har prioritert å bruke tiden din på denne kronikken, håper jeg den ga deg noen verdifulle tanker som var verdt tiden det tok å lese den. Hvis du ikke har prioritert å lese den, var det helt sikkert et like klokt valg i forhold til å ta styringen over din egen tid.

Tonje Løwer Gurholt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**