Bergen må ta klimaansvar!

Det tar flere tiår før klimagassene vi slipper ut i dag forsvinner fra atmosfæren. Det betyr at vi ikke bare må føre en politikk for å redusere klimagassutslippene, vi må også føre en politikk for å tilpasse oss de klimaendringene som er her allerede og som vil forsterkes i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Bergen Venstre mener at Norge må redusere dagens klimagassutslipp med 80 prosent innen 2050.

Dette må gjøres lokalt:
– Det må innføres utslippskrav ved leasing og innkjøp av offentlige kjøretøy. Disse kravene må endres i takt med teknologiutviklingen.
– Installasjon av nye olje- og gasskjeler må forbys. Forbudet må kombineres med en panteordning for gamle anlegg.
– Bergen Venstre vil øke tilgjengeligheten og omsetningen av biodrivstoff.
– Satsingen på biobrensel må økes.
– Kraftleverandørene må pålegges å informere kundene om ENØK-tiltak.
– Det må etableres gode økonomiske støtteordninger for ENØK-tiltak.
– Det må stilles krav om at alle nybygg må ha alternativ miljøvennlig oppvarming.
– Miljøsertifisering av bygg og tjenester må iverksettes.
– Det må innføres radikale tiltak for å minske bilbruken.
– Avfallshåndteringen må legges ut på anbud for å øke resirkuleringsandelen i kommunen.
– Det må utarbeides en plan for hvordan vannstandsøkningen de neste femti år vil påvirke kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**