Bybane avlaster veien

I et innlegg i Bergens Tidende 18. september er Kristi Krüger bekymret for forskjellsbehandling mellom Arna og andre bydeler på grunn av mangel på veitunnel inn til sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Jeg vil heller se på den forskjellsbehandlingen i motsatt retning. For med en dobbeltsporet jernbane gjennom Ulriken, er Arna den bydelen som får den raskeste og mest miljøvennlige transportordningen inn til sentrum. Ved å legge en stor parkeringsplass i Arna, kan også folk fra Hardanger og Osterøy parkere bilene der, og kjøre kollektivt inn til sentrum. Det mest betenkelige med å legge en veitunnel gjennom Ulriken, er at Bergen sentrum blir belastet med gjennomgangs trafikk ut til bydelene. Ved å bygge ut en «østre ringvei» mellom Arna og Fana, får vi et fullverdig veisystem for den yrkestransporten som alltid vil være der, og privatbilistene som skal til Fana, Åsane og Laksevåg trenger ikke reise gjennomm Bergen sentrum. Om bilen står parkert i Arna eller Bergen sentrum har liten betydning. Bergen må få en fullverdig bybane som gir sentrumsbeboerne et bedre klima. Jernbanesporet mellom Arna og Bergen er en del av det fremtidige kollektivtilbudet på skinner.

Grete Kvilvang, leder Bergen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**