Datoplan

Datoplan for medlemsaktivitet for Venstres medlemmer i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Vinter Bergen

Våren 2009
22.01.09 Gruppemøte
19.02.09 Gruppemøte
26.02.09 Bydelsstyresamling
09.03.09 Politiske cafe: "Kunnskapssamfunnet"
11.03.09 Skolering: Venstreskolen trinn 1
11.03.09 Styremøte
17.03.09 Møte for medlemmer og vara i bystyrekomiteene
24.03.09 Infomøte: “Moderne avfallshåndtering i Bergen sentrum
26.03.09 Gruppemøte
30.03.09 Mandagsmøte: Bærekraftige pensjoner
31.03.09 Medlemsmøte "Landsmøtet 2009"
01.04.09 Styremøte

Liberal

22.04.09 Gruppemøte
06.05.09 Styremøte
19.05.09 Gruppemøte
18.06.09 Gruppemøte

Alle gruppemøter og styremøter er åpne for Bergen Venstres medlemmer.

Møteplan for folkevalgte: Les her

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**