Helsegigant truer lokalsykehusene

Venstre er sterkt kritisk til sammeslåingen av Helse Øst og Helse Sør. Spådommen om bedre styring av sykehusene med utnevnte styrer ved helseforetakene har ikke slått til. I stedet har vi fått et helsevesen med et betydelig demokratiunderskudd. Med sammenslåingen er Helse-Norge blitt enda mindre demokratisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Helsereformen er i utgangspunktet en gigantisk sentraliseringsreform. Sammenslåingen av de to helseforetakene bidrar til enda mer sentralisering og truer lokalsykehusenes eksistens. Taperne er pasientene, lokalsykehusene og demokratiet, sier helsepolitisk talsmann i Venstre og medlem i Helse- og omsorgskomiteen, Gunvald Ludvigsen.

Uten nærhet
– Dagens styringsmodell for sykehus mangler politisk nærhet og styring. Venstre mener et sterkt offentlig helsevesen under demokratisk kontroll er en forutsetning for gode sykehus og et godt helsetilbud. Demokratiske beslutninger bør fattes nærmest mulig borgerne, og definitivt ikke av byråkrater, sier Ludvigsen.

Folkevalgt kontroll
– Legger vi sykehusene igjen under folkevalgt kontroll, kan innbyggerne uttrykke sin misnøye eller tilfredshet med sykehustilbudet gjennom demokratiske valg. Med dagens sammenslåing går vi dessverre stikk motsatt vei, sier Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**