Norges Venstrekvinnelag

Norges Venstrekvinnelag (NVK) er åpent for alle som ønsker å arbeide for liberal politikk i samsvar med Venstres grunnsyn. Venstrekvinnelaget fremmer likestilling mellom menn og kvinner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Åsta Årøen er leder for Norges Venstrekvinnelag.

Åsta Årøen er leder for Norges Venstrekvinnelag.
Foto: Tor Blaha

Alle kvinner som støtter Venstrekvinnelagets formål, og som ikke er medlem i et annet politisk partis kvinneorganisasjon, kan være medlem i Venstrekvinnelaget. Menn kan være støttemedlemmer.

Handlingsplan
1. Politikkskaping på kvinners premisser
– Stimulere kvinner til å sette politisk agenda
– Sterkere og mer synlig deltakelse i utøvelse av politikk nasjonalt og internasjonalt
– Samarbeid med andre kvinneorganisasjoner om politiske saker
– Bygge opp en politisk plattform
– Internasjonalt samarbeid
– Nordisk samarbeid

2. Få flere kvinner til å stemme Venstre
– Legge til rette for flere møteplasser for kvinner i Venstre
– Tilby kvinner opplæring og inspirasjon til det politiske arbeidet
– Påvirke Venstres politikk og prioriteringer til beste for kvinner

3. Skape nettverk for Venstrekvinner
– Øke kvinners bruk av e-postnettverk og Venstrepluss
– Arrangere en nasjonal samling
– Arbeide for å få flere venstrekvinnelag og stimulere til større aktivitet

4. Rekruttere kvinner til aktiv deltakelse i Venstre
– Lage ressursarkiv for kvinner i NVK
– Arbeide for å få flere kvinner i sentrale politiske posisjoner i partiet
– Arbeide målrettet for å få flere kvinner nominert til stortingsvalget

Les mer om Venstrekvinnelaget på NVKs egne sider.

Ta kontakt med Venstrekvinnelaget:
Leiar Åsta Årøen
Epost: [email protected]
Tlf: 995 22 847

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**