Økt overvåkning kan gå ut over personvernet

Oslopolitiet skal sette opp enda flere overvåkningskameraer. Venstre er bekymret for at den totale kameraovervåkningen nå øker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Dersom politiet skal sette opp flere overvåkningskameraer, er Venstre bekymret for personvernet og for at den totale overvåkning av Oslos borgere øker, sier Odd Einar Dørum.

– Da bør vi det minste vurdere å fjerne en del andre overvåkningskamera i Oslo, påpeker Dørum.

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum har fremmet forslag i Stortinget om at kommunene skal overta ansvaret for kameraovervåkningen.
– Dersom forslaget vedtas vil kameraovervåkningen i langt større grad komme under folkevalgt kontroll. Det vil dessuten bidra til at personvernspørsmål kommer høyere på den lokalpolitiske dagsorden, og stimulere til en lokal debatt og bevisstgjøring om personvernspørsmål, sier Dørum.

Mer informasjon:
Dok.nr.8:10 (2006-2007)
– Representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum, Lars Sponheim og Trine Skei Grande om lov om endring i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**