Vant FairTrade-avstemning i Sagene

Venstre fikk fullt gjennomslag for sitt forslag om å gjøre Sagene til FairTrade-bydel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Inge Carlén

Inge Carlén

Bydelsutvalget på Sagene vedtok i torsdag følgende forslag fra Venstre:

1. Bydel Sagene støtter bystyrets målsetting om å gjøre Oslo til en Fairtrade-by innen utgangen av 2008.

2. Bydelsdirektøren bes utarbeide en enkel plan for å fremme bruk av Fairtrade-merkede varer som et ledd i et engasjement for etiske anskaffelser og innkjøp og som et bidrag til en mer rettferdig og bærekraftig utvikling. Planen skal også inneholde et kostnadsoverslag, og skal legges frem innen sommeren 2007.

3. Bydel Sagene skal drive et aktivt informasjonsarbeid om etisk handel og etiske anskaffelser, herunder overfor alle virksomheter i bydelen samt institusjoner som bydelen kjøper tjenester av.

Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer (V, Ap, SV, Rv) mot 4 stemmer (H, Frp).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**