Til innhold

Vi vil gjøre Sagene til en varmere og grønnere bydel for alle!

Sagene

Som beboere i Oslos minste og tettest befolkede bydel vet vi i Sagene Venstre hvor mye det betyr å ha tilgang til natur, friområder, kulturtilbud, lokale butikker og serveringssteder. Når vi bor så tett, trenger vi gode naboer og et tilbud til dem av oss som faller utenfor. Vi vet også at selv om en bedrift har få ansatte, så skaper den store ringvirkninger for samfunnsliv og økonomi i bydelen.

Som Sagenes sosialliberale parti kjemper vi for å gi hvert enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig som vi tar vare på naturen og hverandre. Venstre vil jobbe for de sakene som gjør Sagene til Oslos beste bydel.
Se hvordan vi vil gjøre det i programmet vårt.

Sagene Venstre har også en åpen Facebook-side som du kan følge med på 🙂

Våre folk