Ber Halvorsen offentliggjøre notat om klimakutt

Lederen av Stortingets energi- og miljøkomite, Gunnar Kvassheim fra Venstre, ber finansminister Kristin Halvorsen om å offentliggjøre et “hemmelig” dokument om klimakutt-konsekvenser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Notatet omhandler konsekvensene for norsk industri dersom Norge forplikter seg til å redusere CO2-utslippene med 20 prosent, og er omtalt i Dagbladet i dag.

Må offentliggjøres
I et brev Kvassheim har sendt finansministeren i dag, ber han om å få notatet tilsendt eller at finansdepartementet selv offentliggjør det. Som stortingsrepresentant og leder av Stortingets energi- og miljøkomité mener Kvassheim at et slikt notat er en viktig del av faktagrunnlaget for den viktige debatt som nå føres om reduserte klimautslipp.

Miljø, olje

Foto: Luth

– Det er ingen tvil om at det er nødvendig å redusere klimautslippene, både globalt og nasjonalt betydelig innen år 2020. Det er heller ingen tvil om at reduksjoner som ikke bare er symbolske, men reelle vil ha en kostnad både for norske borgere og norsk næringsliv. Jeg og Venstre er imidlertid av den oppfatning at dette er kostnader både borgere og næringsliv er villige til å ta for å sikre et godt miljø også i framtiden. Samtidig er det viktig at vi politikere er åpne og ærlige med hvilke konsekvenser en slik politikk vil medføre, skriver Kvassheim i brevet.

Beregninger
Dersom departementet mot formodning ikke vil offentliggjøre notatet ber Kvassheim i brevet finansministeren om å få tilsendt beregninger over kostnader for norsk industri og næringsliv knyttet til å redusere de norske CO2-utslippene innen 2020 med hhv 10, 15, 20, 25, 30 og 50 prosent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**