Dokument frå årsmøtet 2006

Her finn du årsmeldingar, fråsegner og anna frå årsmøtet som vart halde på Raftevold Hotell i Hornindal i 2006

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Årsmelding Sogn og Fjordane Venstre 2005
les her

Årsmelding frå fylkestingsgruppa 2005
les her

Årsmelding frå valkamputvalet 2005
les her

Rekneskap 2005
les her

Program for fylkesårsmøtet
les her

Fråsegner vedtekne på årsmøtet

Bompengefri rassikring i Fatlaberget
les her
Trygg heilårsveg over Strynefjellet.
les her
Overføringslinja Indre Sogn — Ørskog må leggjast i kabel
her
Regionalisering; Innhaldet først, deretter folkerøysting om grenser
les her
Sogn og Fjordane som prøvefylke for gratis ferjer
les her
Dei speleavhengige må få betre behandlingstilbod
les her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**