Bybane – NÅ!

Stavanger Venstre fikk fullt gjennomslag for sitt forslag om at arbeidet med planlegging av bybane må komme i gang straks, da Rogaland Venstre hadde fylkesårsmøte 3. – 4. februar. Et enstemmig fylkesårsmøte stilte seg bak uttalelsesforslaget fra Per A. Thorbjørnsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen

Per A. Thorbjørnsen
Foto: Vidar Grundetjern

Per A. Thorbjørnsen fikk et enstemmig fylkesårsmøte med på følgende uttalelse om bybanens framtid:

Bybane – NÅ!

Trafikkavviklingen på Nord-Jæren står i fare for å kollapse i løpet av få år. I rushtrafikken nærmer det seg allerede et sammenbrudd. Dobbeltsporet Sandnes/Stavanger må derfor ferdigstilles så raskt som mulig.

Arbeidet med å utarbeide en helhetlig plan for bybanen Stavanger/Sandnes — Forus/Sola må igangsettes snarest. Bybanen bør utbygges etappevis, hvor strekningen Gausel/Forus/Sola er første trinn.

Rogaland Venstre oppfordrer derfor regjeringen til snarest å legge fram en egen melding for bybane på Nord-Jæren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**