Styret i Levanger Venstre

Her finner du det valgte styret i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Leder
Karl M. Buchholdt
Kolsum
7630 Åsen
Telefon: 41 67 59 79
Epost: kambuc@venstre.no

Nestleder
Anders Dalane
Kirkegt. 25
7600 Levanger
Telefon: 97 04 49 80
Epost: anders.dalane@hint.no

Sekretær:
Carola Kvam
Kvernvold
7624 Ekne
Telefon: 97 07 60 87
Epost: carolakvam@live.no

Styremedlem:
Per Einar Weiset
Hanna Solaas v. 12
7600 Levanger
Telefon: 92 80 27 21
Epost: pewei@statoil.com

Styremedlem:
Kjellrun Støp
Eplehagen 1H
7600 Levanger
Telefon: 93 03 76 77
Epost: kjellrun.stop@hotmail.com

1. varamedlem:
Heidi Flaten
Kirkegt. 63
7600 Levanger
Telefon: 41 62 58 51
Epost: heiflat@hotmail.com

2. varamedlem:
Astrid Strømberg
Bambergv. 44
7600 Levanger
Telefon: 41 64 12 24
Epost: astrid.stromberg@ntebb.no

3. varamedlem
Jon Hiberg
Hiberg
7630 Åsen
Telefon: 41 43 23 19
Epost: jhiber@online.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**