Levanger Venstres valgprogram 2019-2023

Her finner du Levanger Venstres valgprogram for 2015 til 2019. Valgprogrammet er delt inn i åtte kapitler og representerer de målene som Levanger Venstre har satt for arbeidet i kommunestyret i den kommende fireårsperioden. Her finner du hele programmet i PDF-versjon, eller du kan lese hvert enkelt kapittel ved å trykke på linkene nedenfor.

A: PRIORITERTE OMRÅDER

B: OPPVEKST

C: INTEGRERING

D: HELSE OG VELFERD

E: KULTUR

F: MILJØ

G: NÆRINGSLIV

H: DEMOKRATI