– Demokrati eller sosialistisk arroganse

I en artikkel i Dagbladet i dag, retter Venstres leder Lars Sponheim kraftig kritikk mot Kristin Halvorsens opptreden i Stortinget i forrige uke. Han stiller spørsmålstegn ved om SVs leder forstår det norske demokratiet og de demokratiske parlamentariske prinsipp som er nedfelt mellom Storting og regjering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Les hele innlegget under eller i Dagbladet.

Demokrati eller sosialistisk arroganse

Av Venstres leder Lars Sponheim

Kristin Halvorsen er en politiker jeg har stor respekt for og som har klart den vanskelige overgangen fra å være en høyrøstet opposisjonspolitiker til en ansvarlig statsråd på en god måte – så langt. De siste dagene har imidlertid vært svært dårlig for henne, for SV og for forstålsen av det norske demokratiet og forhold mellom Storting og regjering.

I stedet for å vise respekt for at Stortinget generelt, og opposisjonen spesielt, har en jobb å gjøre når en regjering i beste fall framstår som uklar – i dette tilfellet klimapolitikken, mener Kristin Halvorsen at kritikk og kritiske spørsmål fra opposisjonen er mobbing og at Stortingspolitikere må «jekke seg ned». Dertil følger at hun i tillegg farer med direkte usannheter fra Stortingets talerstol, og vekselvis småflirer og lager grimaser når opposisjonen stiller relevante spørsmål ved regjeringens handlemåte.

MANGEL PÅ RESPEKT
Dette er mangel på respekt for Stortinget og folkets valgte representanter jeg trodde var begravet sammen med sosialdemokratiets enevelde. Men det er tydeligvis slik man mener man kan tillate seg når man har flertall og skal «forandre politikkens vesen.» Arrogant sosialisme heller enn folkevalgt demokrati.

Det er åpenbart at det å få kritikk for mangelende oppfølging av løfter i miljøpolitikken er SVs ømme tå. Det er imidlertid ikke opposisjonen som har undergravet miljøvernministeren og dermed SVs miljøtroverdighet – det klarte Regjeringens fremste: Stoltenberg, Halvorsen og Gahr Støre på en utmerket måte selv. Så godt at Halvorsen nå har brukt flere dager på å dementere sine egne utsagn fra Stortingets talerstol om hva regjeringen faktisk mener om forpliktende mål for å redusere klimautslippene.

UFORBEHOLDEN UNNSKYLDNING
Hva verre er, er at Halvorsen fortsatt ikke har kommet med en uforbeholden unnskyldning om direkte usanne påstander om Venstres innsats for miljø- og klimapolitikken under den forrige regjering. Med to representanter på Stortinget klarte Venstre i en mindretallsregjering å få til resultater som står seg svært godt sammenlignet med den sittende regjerings innsats.

Det er min erfaring fra et langt politisk liv på Stortinget er at det er få eller ingen partier som har vært mer aggresive og spissformulerte fra Stortingets talerstol mot sittende regjeringer enn det SV har vært – med Kristin Halvorsen i spissen. Det var deres jobb da, og det er min og mine kollegaers jobb nå. Fordi det er slik demokratiet og den norske parlamentarismen er bygget opp. Folkets valgte kontrollerer regjeringen, ikke motsatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**