Hvileskjær er feilskjær

Kunnskap og nye ideer vil være bærebjelkene i det moderne velferdssystemet. Troms Venstre mener at de rødgrønnes hvileskjær innenfor forskning og høyere utdanning er et feilskjær.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Fremtidens verdier skapes av mennesker og menneskers kunnskap. Det er derfor vi må satse på kunnskap og forskning i gode tider som nå. Regjeringens statsbudsjett innebærer en realnedgang for universiteter og høyskoler med et kutt på 274 millioner kr. I tillegg er det ingen satsning på nye stipendiatstillinger, noe som er svært viktig for forskerrekrutteringen.

Teknologi, pc

Foto: Luth

Instituttsektoren, som blant annet har stor betydning for innovasjon og utvikling innen teknisk-industriell forskning, får ingen vekst. I budsjettet går de rødgrønne inn for å øke kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping med 10 milliarder kr. Dersom Regjeringen mente alvor med å øke forskningsinnsatsen, burde dette beløpet vært betydelig høyere. Venstre foreslo 100 milliarder i sitt alternative statsbudsjett.

Forskning, medisin, helse

Foto: Microsoft

Troms Venstre ser på miljøene rundt Universitet i Tromsø og Høgskolene, som grunnsteinene i utviklingen av Nord-Norge. Det er derfor sterkt beklagelig at Regjeringen kuttet 30 millioner til UiT. Venstre krever at Regjeringen i neste statsbudsjett retter dette opp og gir et løft til de sterke kompetansemiljøene i Troms, spesielt om de mener alvor med nordområdesatsingen.

Venstre mener at økt satsing på høyere utdanning og forskning er den beste garantien for verdiskaping, utvikling og den generelle allmenndannelse på lengre sikt. Djupedal kaller statsbudsjettet for et "hvileskjær" for forskning, universiteter og høyskoler. Det korrekte er at dette er et feilskjær.

Uttalelse fra Årsmøtet i Troms Venstre 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**