Program for årsmøte

Tidspunkt: Lørdag 10. februar 2007
Sted: Nordsjø Hotell, Akkerhaugen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Program for årsmøtet:

Lørdag 10. februar:
Kl. 08.30: Registrering

Kl. 08.45: Velkommen til fylkesårsmøtet v/ fylkesleder Tonje Løwer Gurholt

Kl. 08.55: Opprop
Godkjenning av innkalling
Valg av møteledere, fullmaktsnemnd, sekretærer, tellekorps, redaksjonsnemnd

Kl. 09.15 Venstres prinsipprogram
Innledning til debatt om prinsipprogrammet v/ fylkesleder i Rogaland Venstre og medlem av prinsipprogramkomiteen, Helge Solum Larsen.

Kl. 09.45 Debatt og behandling av prinsipprogrammet. (Forslag til endringer må leveres skriftlig etter tidligere utsendt mal.)

Kl. 10.45 Kaffepause

Kl. 11.00: Ordinære årsmøtesaker:
1. Årsmelding
2. Regnskap – budsjett
3. Kontingent
4. Innkomne saker som er fremmet i samsvar med vedtektene
5. Valg av 2 revisorer
6. Valg av valgnemnd
7. Valg av landsmøteutsendinger
8. Resolusjoner fra årsmøtet

Kl. 11.30 Vedtektsendringer

Kl. 11.45 Behandling av skolepolitisk manifest. (Forslag til endringer må leveres skriftlig etter tidligere utsendt mal.)

Kl. 12.45 Lunsj

Kl. 13.15: Valgkamp

Kl. 14.00 Eventuelt

Kl. 14.30 Avslutning og hjemreise

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**