Program for nominasjonsmøte

Tidspunkt: Fredag 9. februar 2007
Sted: Nordsjø Hotell, Akkerhaugen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Program for nominasjonsmøtet:

Kl. 18.00: Frammøte med kaffe og rundstykker

Kl. 18.15: Registrering

Kl. 18.30: Velkommen til nominasjonsmøtet v/ fylkesleder Tonje Løwer Gurholt

Kl. 18.40 Velkommen til Sauherad v/ lokallagsleder Heine Århus

Kl. 18.50: Konstituering
– Velkommen, opprop
– Godkjenning av innkalling
– Valg av møteledere, fullmaktsnemnd, sekretærer, tellekorps.

Kl. 19.05 Leder av nominasjonnemda, Arnt Olav Brødsjø legger frem komiteens innstilling.
Behandling av nominasjonskomiteens forslag til fylkestingsliste.

Kl. 20.00 Finpuss til middag

Kl. 20.30 Middag og sosialt samvær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**