Gamle Oslo første FairTrade-bydel

Etter forslag fra Venstre vedtok bydel Gamle Oslo i oktober å knytte seg til det verdensomspennende FairTrade-nettverket for rettferdig handel. Nå følger Venstre på Sagene og Grünerløkka opp i sine bydeler. Saken skal opp i bydelsutvalget på Sagene 1. februar og til utsatt behandling på Grünerløkka 15. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ronny Fagereng

Ronny Fagereng

– Vi har bedret levekårene i Oslo indre øst de siste årene, og det skal vi fortsette med. Men nå vil vi også lede Oslo an for å bidra til å bedre levekårene til mennesker i u-land, sier Ronny Fagereng (V), BU-representant i Gamle Oslo.

– Dette er en unik anledning for vår bydel å kunne være med og vise solidaritet og påvirke globalt ved å handle lokalt, sier Inge Carlén (V), BU-representant på Sagene.

– Bydelsutvalgets flertall ville ikke gå inn for forpliktende rettferdig handel før jul på tross av at både nabobydelen og bystyret har vedtatt ordningen. Fairtrade er solidaritet i praksis, og jeg håper ikke at Arbeiderpartiet stopper dette på Grünerløkka en gang til, sier Jarl W. Alnæs (V), BU-representant på Grünerløkka

Fakta om FairTrade:

Fairtrade er en internasjonal merkeordning for en garantert god handel mellom småprodusenter i u-land og forbrukere i i-land. I Norge er det stiftelsen Max Havelaar som styrer merkeordningen. Fairtrade og stiftelsen Max Havelaar jobber nettopp med å gi småbønder og arbeidere i fattige land bedre levevilkår ved å etablere Fairtrade som en vinn-vinn situasjon for hele verdikjeden i internasjonal handel.

I Storbritannia har omlag 150 byer og tettsteder fått status som Fairtrade-byer i løpet av de siste årene. Forutsetningen er at disse arbeider aktivt med å øke kjennskapen til og forbruket av merkevarer lokalt som tilfredsstiller kravene til etikk og sosial ansvarlighet. I Norge var Sauda den første kommunen som oppnådde denne statusen (den 21.06.06). Etter den tid har et tjuetalls norske kommuner fulgt opp, og byer som Tromsø, Trondheim, Stavanger og Oslo har vedtatt å knytte seg til nettverket og arbeide for å oppnå status som FairTrade-by.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**