Til innhold
Munchmuseet sett fra Tøyen kulturpark
Munchmuseet sett fra Tøyen kulturpark, Foto: Helene Z Skulstad

For en grønn og levende bydel

Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo har over 61 000 innbyggere, og er den bydelen som er forventet å øke mest i folketall de nærmeste ti årene. Gamle Oslo preges i dag av kulturelt og sosialt mangfold, og noen av de største byutviklingsprosjektene i Oslo finner sted her. Det viktigste for Venstre er å bidra til at hver enkelt gis mulighet til å skape sitt gode liv.

Viktige saker for Gamle Oslo Venstre

 • Miljø

  I Gamle Oslo skal det være lett å leve uten bil. Da må det være enkelt å sykle, gå og reise kollektivt. Venstre vil utvikle fine grøntområder og uteplasser som gir økt trivsel og helse i bydelen.

 • Oppvekst

  Det er 10 000 barn og unge i bydelen. Gamle Oslo Venstre vil prioritere oppvekstsvilkår fordi vi mener en trygg oppvekst er avgjørende for at barn og unge skal kunne skape seg en god fremtid.

 • Idrett

  Idrett skaper trivsel, sosiale nettverk og god folkehelse. Gamle Oslo Venstre vil legge til rette for at flere av bydelens barn og unge inkluderes i idrettsliv og aktiviteter.

 • Kultur

  Det er et høyt aktivitetsnivå på kulturfeltet i bydelen. Venstre vil at alle skal ha mulighet til å oppleve kunst og kultur, uavhengig av alder, inntekt og funksjonsvariasjoner.

Våre folk