Inviterer til utenrikspolitisk seminar

Venstre arrangerer seminar om norsk Iran-politikk 15. februar kl 15.00 -17.00 på Stortinget. Tema: “Fra isolert prestevelde til stormakt – behov for endring i norsk Iran-politikk”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Hvorfor seminar om Iran?
Iran har fått en ny og sterkere posisjon i Midt-Østen. Erkefienden Irak er svekket, mens en annen fiende, Al-Quida, bruker mye av sine ressurser på konflikten med USA. Iran har økende innflytelse i land som Irak og Libanon. Videre har Iran erklærte ambisjoner innen kjernekraft, som kan gi Midtøsten en ny kjernefysisk terror-balanse. Samtidig stilles det spørsmålstegn i Iran ved statsminister Ahmedinejads harde og uforsonlige retorikk overfor Israel og vestlige land.

Irans nye rolle som nøkkel for stabilitet i Midt-Østen har ført til et nytt internasjonalt fokus på landet, som muligens vil overskygge arbeidet med å fremme demokrati og menneskerettigheter i Iran. Venstre ser engasjementet for politisk endring i retning av demokrati og respekt for menneskerettigheter som en viktig og integrert del av Norges totale forbindelser med Iran.

Seminaret vil diskutere Irans nye posisjon og hvilke følger den vil få for regionen, samt drøfte hvilke ulike virkemidler som er tilgjengelig for å påvirke Irans utvikling. Bilaterale forbindelser, multilaterale kanaler, næringsengasjement, og forholdet til opposisjon i Iran vil bli belyst.

Tid, sted og påmelding
Tidspunkt: 15. februar kl 15.00 -17.00
Sted: Stortinget, "Auditoriet", inngang Prinsensgt. 26 (ved Halvorsens Konditori)
Påmelding: Henning Kloster-Jensen
Språk: Møtet foregår på norsk

Innledere
– Kjetil Selvik (UiO, Institutt for kulturstudier og orientalske språk): Irans endrede rolle i regionen og forbindelser med Norge – 15 min.
– Yadullah Shahibzadeh (UiO, Institutt for kulturstudier og orientalske språk): Ideologisk utvikling i Irans elite – 15 min
– Perviz Khazai (nordisk representant for Det iranske motstandsrådet, NCRI): Hvordan kan Norge påvirke den politiske utviklingen i Iran? – 10 min
– Morten Bremer Mærli (NUPI): Hvordan håndtere kjernevåpenproblematikken i Iran? – 10 min
– Rolf Magne Larsen (Statoil): Statoils erfaring med å operere i et Iran i politisk endring. – 10 min

Debatt
Paneldebatt og plenumsdebatt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**