Står fast på domstolskontroll

PST vil ha raskere utvisning av utlendinger som truer rikets sikkerhet, og mener slike saker bør behandles av et lukket utvalg, uten at utlendingene selv får innsyn. Venstre reagerer på opplysningene om at utspilllet fra PST var initiert av Justisdepartementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Vi kan ikke ha «hemmelige» domstoler i en rettsstat som Norge. Kampen mot terror må skje på rettsstatens premisser og prinsipp. Venstre står fast på prinsippet om domstolskontroll i saker som gjelder i kampen mot terror, sier Dørum til BT.

Grunnleggende prinsipp
– Det er et grunnleggende prinsipp i en rettsstat at domstolene skal kunne overprøve forvaltningens avgjørelser, sier Dørum til BT.

– Jeg merker meg med interesse at PST-sjefen har hatt møte med både justisministeren og med arbeids- og inkluderingsministeren før han fremmet forslaget til ny prosessordning i bestemte utlendingssaker, sier Sponheim.

Rask avklaring
Venstre mener at Stortinget raskt bør få en prinsipiell avklaring av hvordan justisministeren stiller seg til prinsippet om å avskaffe domstolskontrollen i denne typen saker

– Det er her snakk om et så viktig prinsipp at vi raskt må få en avklaring på spørsmålet om hvordan justisministeren stiller seg til prinsippet, sier Sponheim og Dørum til Bergens Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**