Styret i Mosvik Venstre

Styret i Mosvik Venstre består av:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Leder: Jonny Melting
7690 Mosvik.
Telefon: 98 06 68 01
E-post: [email protected]

Kasserer: Ann Kristin Jenssen
7690 Mosvik
Telefon: 95 02 64 57
E-post: [email protected]

Styremedlem: Rune Langfjæran
7690 Mosvik
Telefon: 93 41 33 38
E-post: [email protected]

Styremedlem: Roger Melting
7690 Mosvik
Telefon: 48 12 62 80
E-post: [email protected]

Styremedlem: Bjørn Bakkhaug
7690 Mosvik
Telefon: 90 82 77 01
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**