Krever sjøkabel i Hardanger

Hordaland Venstre vil ha færre kraftlinjer i luftspenn. På folkemøtet i Hardanger gjentok Harald Hove igår Venstres krav om at den planlagte kraftlinjen i Hardanger må legges i sjøkabel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Venstre vil utfordre regjeringen til å åpne for at flere kraftlinjer kan legges i sjøkabel, jordkabel og i tunnel i stedet for i skjemmende luftspenn, sa Venstres gruppeleder på fylkestinget Harald Hove under folkemøtet i Øystese om den omstridte kraftlinjen i Hardanger.

– Ta kostnaden
– Vi må å ta den kostnaden som det kreves for å forhindre skjemmende og konfliktfylte naturinngrep. Venstre forventer at regjeringen lar hensynet til miljøet tillegges langt større vekt ved utbygging av framtidige kraftlinjer, sa Harald Hove (V).

Hove viser til at det planlegges flere kraftlinjer, bl.a. Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Han trekker frem den planlagte kraftkabelen i Hardanger fra Eidfjord til Samnanger som eksempel.

Krever sjøkabel
– Venstre garanterte i valgkampen at en fortsatt borgerlig regjering ville bety at deler av denne konfliktfylte kraftlinjen skulles legges i sjøkabel og ikke i luftspenn av hensyn til miljøet og de mange lokalsamfunn som lever av turisme i Hardanger. Det ble ikke gitt noen tilsvarende miljøgaranti fra de rødgrønne. Særlig Arbeiderpartiet strittet i mot, sa Hove (V).

– Det er i dag så og si tverrpolitisk enighet om at tiden for den store, konfliktfylte vannkraftutbyggingen er forbi. Venstre forventer nå at miljøhensyn tillegges større vekt ved utbygging av kraftlinjer og at regjeringen også legger dette prinsippet til grunn for utbygging av fremtidige kraftlinjer slik at store og skjemmende naturinngrep forhindres, sa Venstres gruppeleder på Fylkestinget Harald Hove.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**