Kriterier for tildelingen av Nordland Venstres Miljøpris

“Nordland Venstre har som tradisjon å tildele Nordland Venstres Miljøpris til noen som har gjort seg spesielt bemerket i Nordland gjennom sitt engasjement for å fremme miljøet”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Der vil bli gitt en utdypet begrunnelse for kandidaturet og hva den/de har gjort for miljøet, som gjør at en har blitt foretrukket foran veldig mange andre gode kandidater til denne utmerkelsen. Dette gjøres på selve overrekkelsestidspunktet som er ved åpningen av Nordland Venstres Årsmøte.

Miljøpris

Selve begrepet "miljø" spenner over et veldig vidt felt av livet og omgivelsene våre — både nært og fjernt. Derfor har det også vært nødvendig å formulere kriteriene for utmerkelsen noe rundt.

Avsløringen av hvem som tildeles Miljøprisen hemmeligholdes av tradisjonelle årsaker helt frem til overrekkelsestidspunktet.

Nominasjonsprosessen foregår ved at lokallagene melder inn forslag til styret som sorterer og evaluerer de enkelte kandidatene. Fylkeslederen tar alene den endelige beslutningen om hvem Miljøprisen skal tilfalle med en begrunnelse for dette som fremlegges styret dagen før Årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**