Kompetanseår for lærerne i Bergen?

Bergen bystyre behandlet på første møte etter jul Plan for kvalitetsutvikling i grunnskolen 2007-2010. I planen ble det etter forslag fra Venstre flertall for at kompetanseår for lærere skal utredes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Planen inneholder dessuten tiltak som kartlegging av lærernes kompetanse og en prioritering av realfag og digital kompetanse.Man skal også utarbeide en plan for rekruttering av nye lærere fordi en stor andel av lærerstaben innen får vil gå av med pensjon, og bergensskolen vil dermed stå overfor et generasjonsskifte så stort at rekruttering kan bli en stor utfordring

Skolebyråd Hans-Carl Tveit (V) er svært fornøyd med planen .

Krav til lærerne
– Venstre er svært tilfreds med at vi nå får en ordentlig og helhetlig plan for kvalitetsutvikling i skolen, blant annet med fokus på lærenes kompetanse. En kartlegging viser at det er behov for økt faglig fordypning hos lærerne, og derfor legger vi opp til økte kompetansekrav, sier Tveit til magasinet Utdanning.

Av planen fremgår det at alle lærerne bør ha faglig kompetanse i de fagene som de underviser i som tilsvarer minst 15 studiepoeng/5 vekttall.

– Lærerne er nøkkelen til en bedre skole. Skal vi gi ungene våre den skolen de fortjener, må vi satse på videre- og etterutdanning av lærerne. Derfor er det svært gledelig at et overveldende flertall sluttet seg til planen for kvalitestutvikling av skolen og til Venstres forslag om at et kompetanseår skal utredes, sier skolebyråd Tveit.

Et flertall bestående av H, A, FrP, SV, RV og Sp støttet forslaget fra Venstre om at kompetanseår for lærererne i bergensskolen skal utredes.

Kompetanseår også i Oslo
Venstres medlem i Kirke- Utdannings- og Forskningskomiteen Odd Einar Dørum er også svært fornøyd med at forslaget om kompetanseår for lærere fikk flertall.

– Venstre har jobbet målrettet med forslaget om kompetanseår for lærere og fått tilslutning i både Oslo og Bergen. Dette tyder på at kompetanseår for lærere er så pass viktig at Venstre ikke gir opp kampen for å få til en nasjonal ordning med kompetanseår selv om de rødgrønne stemte ned dette forslaget da det ble behandlet i fjor høst, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**