Vil ha mer samhandling i helsesektoren

Vera Lysklætt spør onsdag helseministeren om samhandling i helsesektoren. Bakgrunnen for spørsmålet er en 84 år gammel nyoperert pasient fra Karasjok, som ble sendt hjem fra UNN i Tromsø uten ledsager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Spørsmålet fra Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt stilles onsdag 14. februar stil helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i Stortingets spørretime. Den 84 år gamle pasienten som ble sendt hjem fra UNN i Tromsø uten ledsager, brukte nesten ett døgn på hjemreisen. Helse Nord forsvarerer at pasienten, som satt i rullestol, var i stand til å reise alene — med assistanse fra flyselskapet. Widerøe deler ikke helseforetakets vurdering.

Vera Lysklætt

Foto: Rune Kongsro

Økende press
– Fra kommunenes side hører vi om et stadig økende press på sykehjemsplasser, fordi eldre pasienter skrives ut raskt fra sykehusene – eller ikke tas inn til sykehusbehandling. Også her er det ofte uenighet i vurderinger, mellom den kommunale helsetjenesten på den ene siden og helseforetakene på den andre, påpeker Vera Lysklætt.

Dårlig samhandling
– I omstilling og effektivisering etter helsereformen i 2002, er det tegn som tyder på at (lovpålagt) samhandling og dialog med andre aktører ikke er blitt prioritert særlig høyt i helseforetakene. Blant annet er det mange kommuner og helseforetak som ikke har inngått skriftlige avtaler seg imellom, sier Lysklætt.

Venstres representant fra Finnmark stiller derfor spørsmål til statsråd Brustad om hun er tilfreds med samhandlingen mellom helseforetakene og andre aktører, og da spesielt kommuner og transportaktører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**