Behandling av prinsipprogrammet

Helge Solum Larsen, leder av Rogaland Venstre og medlem i prinsipprogramkomiteen innledet programbehandlingen med et gnistrende ideologisk foredrag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Helge Solum Larsen

Helge Solum Larsen

Årsmøtets gjest, Helge Solum Larsen snakket om vår historiske forankring av den liberale ideologi, men også om prinsipprogrammets struktur og innhold. Om de ti liberale prinsipper, det liberale samfunnssystem og om viktige utfordringer og de politiske svar. Det var et foredrag som gå årsmøte perspektiver utover de konkrete sakene.

Årsmøte i Telemark V

Årsmøte i Telemark V

Etter dette fortsatte årsmøte debatten. Årsmøtet kom med sine innspill, som det er landsmøte i Venstre som vedtar.

I programkomiteens forslag til program, er det to dissenser:

Flertallet på årsmøte i Telemark Venstre støttet dissensen i programmet som mener at det ikke er naturlig å ta et EU standpunkt i et prinsipprogram.

Flertallet på årsmøte i Telemark Venstre støttet ikke dissensen i programmet som vil avskaffe almenn verneplikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**