Fylkestingslista

På nominasjonsmøte i Telemark Venstre ble det vedtatt følgende fylkestingsliste til høstens valg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1 Johan Tønnes Løchstøer

Johan Tønnes Løchstøer

2 Gustav Søvde
3 Bodil Irene Nordjore
4 Daniel Heggelid-Rugaas
5 Tonje Løwer Gurholt
6 Siren Johnsen
7 Ola Nesland
8 Torunn Natvig Hoen
9 Kjell Stundal
10 Anette Dalen Pedersen
11 Karin Brennesvik
12 Ingebjørg Ørnulfsdotter Nordbø
13 Iselin Stundal
14 Helge Kiland
15 Torgeir Fossli
16 Ola Vea Gustavsen
17 Bergit Askild Myrjord
18 Heidi Charlott Hegg
19 Jon Ingebretsen
20 Turid Anita Løyte
21 John Arne Rinde
22 Susanne Rimestad
23 Stig Høgetveit
24 Målfrid Ommedal
25 Knut Magnus
26 Solfrid Rui Slettebakken
27 Vegar Nygård
28 Åge Frisak
29 Anne Mari Mork Sletta
30 Per Espen Fjeld
31 Signy Gjærum
32 Arnt Olav Brødsjø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**