Borghild Tenden til Hønefoss mandag 12. februar

Borghild Tenden,Venstre, nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, (tidl. Samferdselskomiteen) i Stortinget, kommer til Hole og Ringerike Venstres medlemsmøte i Hønefoss Næringshage mandag 12. februar kl. 19.00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Borghild Tende og Helge Stiksrud

Borghild Tende og Helge Stiksrud
Foto: Roar Olsen, Ringerike Venstre

Før møtet vil Tenden på invitasjon fra Hole og Ringerike Venstre bli med på befaring (hvis kjøreforholdene tillater det!!!) i Ramsrudsvingene utenfor Hønefoss (ca. kl. 18.30). Bakgrunnen er den varslede nye planleggingsprosessen og derav forsinkelse av byggestart for ny trase som følge av at veien er planlagt med 8,5 m bredde og ikke 10 m (jfr. tidligere omtale i RB). Tenden sender mandag 12. februar inn et spørsmål om denne saken til samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

Spørsmålet og bakgrunn er som følger:

“Bakgrunn:

Ny riksvei 7 mellom Ramsrud og Kjellsbergsvingene like utenfor Hønefoss er nå inne på NTP etter at denne strekningen har vært en flaskehals i flere tiår.
Alle som kjører på Rv. 7 fra Hønefoss mot Hallingdal kjenner denne strekningen som den beryktede "Ramsrudhellinga".

For NTP-perioden 2006 til 2009 er denne strekningen inne med 100 mill. kroner.
Prosjektet er kostnadsberegnet til 230 mill. kroner. Byggingen av denne strekningen skal ifølge NTP starte i første del av planperioden.

"Problemet" som har oppstått er at det planlagt med 8,5 meter veibredde, mens det i planen for strekningen Sokna-Ørgenvika (Rv. 7 lenger nordvest for
Hønefoss) er planlagt med veibredde på 10 meter. Forklaringen fra veimyndighetenes side er at veinormalene har vært under revidering og at Ramsrudhellinga ble planlagt med gammel normal. Nå skal derfor Ramsrudhellinga planlegges med 10 meters veibredde — dette betyr ny prosess og forsinket byggestart for ny veistrekning. Det er antydet at byggestart kan bli utsatt til 2009.


SPØRSMÅL TIL SAMFERDSELSMINISTEREN:

Vil samferdselsministeren sørge for at planprosessen for denne ulykkesbelastede strekningen får første prioritet i Vegvesenet region sør, slik at byggestart kan komme i gang raskt og etter opprinnelig plan?”

Borghild Tenden er fra Bærum (nærmeste, fast møte Stortingsrepresentant i km fra Hønefoss)og gikk til valg på sterkt fokus på E 16 og trafikksikkerhet. På møtet mandag vil hun også komme inn på E 16-problematikken og hva hun fra sin posisjon gjør for å holde fullt trykk på framdriften av ny E 16 mellom Sandvika og Hønefoss.

På møtet – som holdes for både medlemmer og listekandidater for Venstre i Hole og Ringerike vil hun ellers fortelle fra arbeidet i Stortinget og aktuelle Venstresaker som vil gi inspirasjon til å drive en aktiv valgkamp i Hole og Ringerike fra mot valget!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**