Til innhold
Foto:

Vi skal ta Ringerike framover.

Bli med på laget.

Du gjør en forskjell ved å være medlem i Venstre. Jo flere vi er, jo mer kan vi påvirke samfunnet. Bli med å skape ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle.

Du er hjertelig velkommen uansett om du ønsker å være passivt eller aktivt medlem, om du vil stille som folkevalgt eller engasjere deg i kulissene.

Bli med i Venstre og ta Norge framover!

 • Klima og natur

  Klima- og naturkrisen henger tett sammen, og må løses sammen. Selv om krisene er internasjonale, er det mye vi kan gjøre lokalt. Vi er nødt til å få ned utslippene, samtidig som vi slutter å bygge ned naturen vår!

 • Helse og omsorg

  Vi vil jobbe for et fortsatt trygt, og nært helsetilbud for alle. Det er viktig at alle har en tilgjengelig fastlege, og at alle får rask hjelp. For oss er det brukernes trygghet og behov som er viktig, ikke hvem som eier og driver tilbudet.

 • Gründere og næringsliv

  Framtidens næringsliv er grønt, nyskapende og innovativt. Venstre vil at flere skal kunne skape en arbeidsplass for seg selv og andre. Det vil vi legge til rette for.

 • Skole

  Venstre prioriterer skolen. Vi ønsker å skape en god skole og barnehage for både barna og de ansatte. Skal vi klare det må skolen organiseres bedre og ha en ledelse som har tillit og lytter til dem som jobber ute i skolen.

Våre folk