Til innhold
Folk først

Ringerike

Ringerike er en kommune hvor det forgår massiv utbygging, og målet er vekst. Innen 2030 skal det være 40 000 innbyggere i kommunen. Det er nesten 10 000 mer enn det er i dag. Drivkraften for utviklingen er planene om realisering av Ringeriksbanen. Det følger mange små og store prosjekter i skyggen av den.

Ringerike Venstre er opptatt av:

 • MILJØ

  Venstre er et miljøparti og setter miljø foran ren økonomisk profitt. Vi lever av det naturen gir oss, og vi har et forvalteransvar.

 • KULTUR

  Ringerike Venstre ønsker å profilere kulturtilbudene. Kultur i alle livets faser skal stå sentralt i videre utvikling av Ringerike. Venstre har en aktiv, positiv holdning til å verne kulturminner.

 • VERDISKAPING

  Ringerike Venstre ønsker nyskaping. Næringslivet må ha gode rammebetingelser. Venstre vil ha rask saksbehandling og en ansvarlig ja-holdning. Næring og miljø må gå hånd i hånd.

 • TRIVSEL OG ÅPENHET

  Ansatte er kommunens viktigste ressurs. Det skal være god dialog mellom ansatte, politikere og brukere av tjenesten. Vi vil ha utvikling gjennom samarbeid.

Våre folk