Helge Stiksrud på fylkeslista for Buskerud Venstre

Buskerud Venstre hadde nominasjonsmøte lørdag. Et samstemmig nominasjonsmøte stilte seg bak nominasjonskomiteens forslag. Runolv Stegane, Sigdal, ble valgt til å toppe lista. Stegane er i dag varaordfører og fylkestingsrepresentant. På de neste plassene kom Nina E. Jonsen, Lier, Helge Stiksrud, Ringerike og Torleif Dalseide, Ål.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på valgkampen. Buskerud Venstre har en svært god liste, sier Runolv Stegane. – Det er et sterkt toppteam. Målet for oss er å få inn tre representanter i fylkestinget. Vi har gode sjanser til dette med Helge Stiksrud, Ringerike, på 3. plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Her følger resten hele listen:

VENSTRES LISTE I BUSKERUD VED FYLKESTINGSVALGET 2007.
1. Runolv Stegane, Sigdal
2. Nina E. Johnsen, Lier
3. Helge Stiksrud, Ringerike
4. Torleif Dalseide, Ål
5. Stine Bjørndal Osnes, Drammen
6. Ellen Korvald, Kongsberg
7. Erik Hurlock Berg, Modum
8. Gunn-Torill Homme Mathiesen, Hurum
9. Hallvor Lilleslett, Gol
10. Marit Kolbræk, Røyken
11. Asgeir Osnes, Drammen
12. Siw-Elisabeth Nygård, Krødsherad
13. Øystein Senum, Kongsberg
14. Anne-Marit Lillestø, Ringerike
15. Lasse Thue, Røyken
16. Urda Ljøterud, Nore og Uvdal
17. Knut Fausko, Hemsedal
18. Sissel Urke, Ål
19. Torbjørn Røberg, Hole
20. Marianne Berg Korneliussen, Lier
21. Bjørn Edgar Johannessen, Flesberg
22. Liv Juchelka, Hol
23. Tor Ivar Bryn, Øvre Eiker
24. Marianne Arctander, Hurum
25. Tore Hogstad, Røyken
26. Heidi Hübner, Sigdal
27. Kåre Bech, Hole
28. Kristine Nore, Krødsherad
29. Lars Andre Flaten, Ringerike
30. Gro Erstein Pedersen, Kongsberg
31. Dagfinn Ystad, Ål
32. Sissel Stamnes, Hole
33. Helge Feet, Gol
34. Mary Sandal Johansen, Røyken
35. Einar Hovde, Lier
36. Anne Kristi Marken, Sigdal
37. Kaja Willoch Stiksrud, Ringerike
38. Sølvi Flo, Kongsberg
39. Øyvind Sandsether, Hurum
40. Anne Kjersti Frøyen, Ål
41. Truls Slevigen, Krødsherad
42. Marit Eek-Jensen, Kongsberg
43. Ole Gunnar Øhren, Ringerike
44. Maria Søndrål Wick, Hol
45. Ole K. Throndsen, Kongsberg
46. Tom Hedalen, Drammen
47. Mildrid Nesheim, Gol
48. Petter Normann Pettersen, Hurum
49. Inger Falch Johannesen, Drammen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**