Oppsett, design og trykk av brosjyrer 2009

For å sikre en enhetlig profil i valgkampen har Venstres Hovedorganisasjon fått utarbeidet maler for maler for fylkesbrosjyrene. VHO står for gratis design av samtlige fylkesbrosjyrer, og vil levere trykkeklare dokumenter til fylkene. Trykkekostnader dekkes av fylkene selv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vi håper flest mulig benytter seg av Venstres sentrale opplegg for produksjon av brosjyrer og lignende. Det er Tank Design som har utarbeidet valgkampprofilen på nett, og det er Thomas Hansen som vil gjøre arbeidet for fylkeslagene.

Thomas Hansen

Thomas Hansen
Foto: Venstre

Om Thomas Hansen
Thomas har vært ansatt i Venstre i en årrekke, både som informasjonssekretær og som redaktør i medlemsavisa liberal.no. I dag er Thomas tilknyttet Venstre på frilansbasis, og gjør layouten på de fleste av våre trykksaker bl.a. medlemsbladet Liberal. Han laget brosjyrer for Venstre både valgkampen 2005 og 2007.

For å være sikre på at den enhetlige grafiske profilen bevares, anbefaler vi at fylkes- og lokallag følger den fastsatte malen og bestiller sine brosjyreoppdrag hos Thomas. Thomas vil også være behjelpelig med å forhandle fram gode trykkepriser dersom dere ikke ønsker å benytte dere av et lokalt trykkeri.

Kandidatbrosjyren - side 1 og siste siden
Kandidatbrosjyren - side 2 og 3
Kandidatbrosjyren - side 6 og 7

Priser og opplegg
Kontakt Thomas på e-post: [email protected]
Pris: Gratis
Trykking: Kostnader dekkes av fylkene selv.
Oppdraget inkluderer enkel korrektur, samt to-tre utkast fram og tilbake før godkjenning. Ta kontakt på e-post [email protected] for bestilling og spørsmål.
Det vil også være anledning til å bestille andre typer oppdrag, som plakater ol. fra Thomas. Ta kontakt med ham for pristilbud på slike oppdrag.
Lurer du på hvordan malene ser ut? Les mer på Valgmateriell 2009, eller last ned malene på Venstre Pluss (mappe Rikspolitisk Nettverk).

Veiledning: Oppsett på brosjyre og trykking
Malen for fylkesbrosjyrene (som du finner på Venstre Pluss >> Organisasjon >> Rikspolitisk Nettverk), er på 8 sider og har rom for ca. 5.000 tegn.

En 12-siders brosjyre etter samme form vil dermed ha rom for ca. 7.500 tegn og en 16-siders vil ha rom for 10.000 tegn. Dere kan utvide brosjyren ytterligere dersom dere ønsker det, men alltid med 4 sider (legg da til ca. 2.500 tegn). Vi har likevel stor mulighet til fleksibilitet, ettersom flere av sidene går med til bilder. Det er imidlertid et svært godt råd til fylkeslagene at man ikke har for tett med tekst, og at slike enkeltsider med bilder og/eller en liten mengde tekst gjør brosjyren som helhet mer leselig.

I utgangspunktet legges det opp til at fylkes- og lokallagene bestiller trykkerioppdrag selv på et lokalt trykkeri. Når du ber om pristilbud fra trykkeriet, så vil de trenge følgende spesifikasjoner for å gi dere pris.

• Antall sider (8, 12, 16 eller annet multiplum av 4).
• Format: Liggende A5.
• Opplag (antall i tusen).
• Dere vil levere trykkeklar pdf til trykkeri.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**