Ringerike Venstres liste ved kommunevalget i 2007

Valglisten 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ringerike Venstres liste ved kommunevalget i 2007:

Ringerike Venstres liste ved kommunevalget i 2007:

1. Stiksrud, Helge, Bedriftsrådgiver
2. Lillestø, Anne-Marit, Sykepleier
3. Øhren, Ole-Gunnar, Lektor
4. Holm, Monica Sik, Student

5. Aarflot, Rolf Wegger, Alarmoperatør
6. Larsen, Øystein Lid, Arealplanlegger
7. Sand, Inger-Marit, Sykepleier
8. Relling, Olav, Fysioterapeut
9. Flaten, Lars André, Student
10. Olsen, Roar, Eiendomsformidler
11. Wethal, Marianne, Administrasjonssjef
12. Chen, nan Chun, Resepsjonmedarbeider
13. Haugseth, Frode, Selvstendig næringsdrivende
14. Kamara, Florence Akua, Sykepleier
15. Hvidsten, Harald, Selvstendig næringsdrivende
16. Hazirai, Armend, Sykepleier
17. Breines, Else, Enhetsleder
18. Bårdseng, Terje, Offiser
19. Sund, Arne, Pensjonist
20. Stiksrud, Kaja Willoch, Student
21. Braadland, Trond, Høgskolelektor
22. Farmen, Eirik, Omsorgsarbeider
23. Berge, Mette Schreiner, Førskolelærer
24. Berling, Dag Rikard Henrik, Anestestilege
25. Johansen, Jan-Ole, Gisoperatør
26. Kamara, Samuel Bassie, Pølsemaker
27. Leonhardsen, Elisabeth M., Advokat
28. Lunde, Erik, Lærer
29. Madsen, Trygve, Pensjonist
30. Berggaard, Kristi, Regnskapsfører
31. Engebretsen, Per, Lærer
32. Sluz, Fabian Alexander, Student
33. Lyngås, Liv-Marit, Forretningsdrivende
34. Sudgarden, Kjetil, Byggmester
35. Willoch, Kirsten I., Resepsjonsmedarbeider
36. Vittring, Are, Bedriftsrådgiver
37. Strande, Anne-Lise, Høgskolelektor
38. Kvarme, Bengt Ove, Logistikksjef
39. Thaulow, Henrik, Lærer
40. Berling, Britt-Marie, Anestesilege
41. Granum, Finn, Pensjonist
42. Svensrud, Erik, Student
43. Brandsæter, Peter, Sivilingeniør
44. Madsen, Randi Nordback, Pensjonist
45. Bjørnerud, Johan, Pensjonist

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**