Hvem er kommentator nå?

Nils Røhne beskylder meg for usannheter i HA 20.12.06. Som vanlig faller det en Ap politiker tungt for brystet at andre enn partikolleger kan mene noe om utviklingen av Stange.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Stange Aps monopol på de rette meningene i Stange er over og etter så mange år med Ap i ledelsen er det på høy tid. Venstre vokser både lokalt og nasjonalt og blir å regne med i politikken framover. Venn deg til det Røhne. Ja nå viser det seg at heller ikke partikolleger i Ap kan uttale seg om hvilke løfter de ønsker å stille til valg på, uten at det er godkjent i de innerste kretser i Stange Ap. Og etter kommentarene dine til Gunn Fjæstad i HA, er det på sin plass å stille spørsmålet om hvem det er som kommenterer hvem? Jeg synes du minner mer om en kommentator, noe du kalte meg, enn jeg noen gang har vært jeg, Røhne.

Det er bekymringsfullt at en som sitter i formannskapet i Stange kommune, ikke engang kommenterer renteutviklingen, eller er interessert i å diskutere forventet lønnsutvikling i samfunnet. Særlig med bakgrunn i den store betydningen dette har for Stange kommunes økonomi i 2007. Neida det hopper du elegant over i svaret ditt, Røhne. Hvorfor det, traff jeg et ømt punkt ved å minne deg på renteutviklingen? Faktum er at renta har økt tre ganger etter regjeringsskiftet, slik at gjelda blir tyngre å betjene for vanlige folk, samt for kommuner med mye gjeld, slik som Stange, om denne utviklingen får fortsette. Men å innføre og øke skatter og avgifter er jo for en hobby å regne hos dere, så det overrasker ikke.

Og lønna er det vel uansett Gerd Liv som bestemmer, akkurat som sykelønnsordningen? Så om det blir 3,5 % lønnsvekst som Ap i Stange har forutsatt i sitt budsjett, eller en 4 % vekst, som er et mer vanlig anslag i kommunenorge for 2007, eller om det blir en nasjonal lønnsfest helt opp mot 8 % som noen økonomer uttalte med bekymring i forrige uke, det gjenstår å se. Sikkert er det at dette kan ha kraftige utslag på vår kommuneøkonomi, og budsjettrevideringen til sommeren kan bli en tøff affære i Stange, siden de fleste disposisjonsfondene ble benyttet til andre formål i budsjettmøtet vårt sist uke. Der var vel alle vi politikere like ivrige etter å bevilge penger til alle gode formål, blåmandagen kan komme til sommeren.

Etter nok en lesning av Røhnes forrige artikkel i HA; hadde det nok vært mer korrekt av meg å skrive at Ap endelig kommer etter oss i Venstre i satsing og prioritering av trafikksikkerhet, framfor å si at de beskylder Høyre for mangel på satsing. Beklager denne glippen, Røhne. Og velkommen etter.

En ting er vi enige om, skole er viktig. Bekymringsfullt da at regjeringen tar et hvileskjær i kunnskapsløftet, som kunnskapsministeren i regjeringen så presist kalte det. Kunnskapssamfunnet må bygges hele veien fra barnehage til universitet og forskning. Hvorfor kutter regjeringen i forskning, hvis de mener noe med et kunnskapsløft for landet? Gledelig er det derfor at Stange Ap satser på skolene i Stange og på full barnehagedekning. Det fortjener ros. Men vi er uenige i innholdet i skolepolitikken. Vi ønsker å prioritere læremidler og etterutdanning høyest nå. Lærerne er nøkkelen i å utvikle skolen, og da må de kunne få være nettopp lærere og ikke alt annet.

Mirjam Engelsjord,
Leder Stange Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**