Til innhold
Foto: Emil Paulsen

Sammen tar vi Stange framover.

Stange Venstre

Venstre vil ha et raust og mangfoldig Stange. Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for felleskapet og hverandre. Alle innbyggere skal ha de samme rettighetene og mulighetene uansett kjønn, seksuell legning, hudfarge, religion og livssyn.

 

 

Våre hovedsaker

 • Venstre vil prioritere skolen slik at lærere og elever får økt motivasjon.

  Stange Venstre vil øke trivsel og resultater i Stangeskolen, ved å gi elever større spillerom og ansatte større fagmiljø. Dette vil vi gjøre ved å slå sammen Åsbygda, Solvin og Breidablikk, samt Espa og Tangen skoler. Ved å prioritere skole, fremtidens kompetanse, løser vi framtidas utfordringer.

  Stange Venstre vil
  • at alle elever skal møte en kvalifisert lærer.
  • at elevene møter et lag av lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere
  og andre de kan stole på.
  • at alle elever har god tilgang på varierte og oppdaterte læremidler, både digitale og fysiske.
  • at alle elever selv kan velge hvilken videregående skole de vil søke på
  • at alle skoler har skolebibliotek med et bredt utvalg av bøker, musikk og læremidler til utlån.

 • Venstre vil beholde matjorda og utvikle tettsteder i skjønn harmoni.

  Stange Venstre vil ha en langsiktig og regulert plan for boligutvikling i kommunen. Målet er å ivareta innbyggervekst og eksisterende innbyggeres boforhold. En rullering av kommuneplanens arealdel må ta sterkere hensyn til jordvern.

  Derfor skal
  • hovedregelen for byggehøyder i Ottestad være to etasjer i fortettingsområder.
  • vi ha et sterkt og utvidet vern av matjord .
  • kommunen legge til rette et tursti og løypenett som binder kommunen sammen.
  • kommunen utbedre grøntområdene rundt tettsteder og etablere tre utsikts paviljonger i Åkersvika.
  • kommunen styrke miljøene og utviklingen av Stasjonsbyene Tangen, Ilseng og Stangebyen.

 • En næringsvennlig kommune.

  Stange Venstre vil sørge for at kommunen er næringsvennlig og serviceinnstilt. Saksbehandling må gå raskt og hjelpe fram de som vil skape nye arbeidsplasser.
  Vi vil minske skattetrykket ved å kutte i formueskatten på arbeidende kapital og fjerne den økte arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere som tjener over 750 000 kroner. Vi vil også fjerne eiendomsskatten på næringseiendom.

  Stange Venstre vil
  • styrke det kommunale næringsfondet og gjenopprette Næringsutvalget.
  • sikre nyoppstartede bedrifter tilgang på kontorarealer
  i en oppstartsfase.
  • sikre tilstrekkelige næringsarealer for å tiltrekke oss flere bedrifter og virksomheter
  • redusere skattebelastningen for næringslivet.

 • Stange Venstre vil kutte prisen på månedskort med minst 250 kroner.

  Vi vil at staten og kommunen skal betale mer for buss og tog, slik at prisene kan kuttes.
  Billigere buss og tog er bra for klimaet, gir bedre luft, og gir flere muligheten til å reise.
  Dagens familierabatt på buss og tog er ikke tilpasset moderne familier. Aleneforeldre som reiser med ett eller flere barn må også få billigere billetter.

  Derfor vil Stange Venstre
  • kutte prisen på månedskort
  på buss og tog med minst
  250 kroner.
  • ha familierabatt for alle familier
  – uansett hvordan de ser ut.
  • utvide busstilbudet i hele kommunen.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk