Vegen videre

Rogaland Venstre inviterer 15.-16. mars 2007 til seminar om fremtidens samferdselspolitikk. Sted: Quality Hotell Stavanger. Målgruppe: Næringsliv, kommune og fylkeskommune og politiske partimedlemmer. Påmelding til: [email protected]. Avgift 950 for Venstremedlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Program for seminaret:

Torsdag 15. mars
11.00 Kan Noreg bruka meir pengar på infrastruktur?

Landet fløymer over av ressursar og overskota blir større og større.
Kan Noreg bruka meir midlar på infrastruktur så lenge alle som vil ha arbeid alt er i jobb?

Jan Olav Tryggestad, ass. dir. i Kommunekreditt
Terje Vareberg, konserndirektør i Sparebank 1
Nils Terje Furunes, konsernøkonom i DnB NOR
Olav Kobbeltveit, redaktør i Bergens Tidende

13.45 Å unna andre ein veg

Trafikk, kø

Foto: Microsoft

Lokale og regionale slåsskampar hindrar vegutvikling.
Vilje til infrastrukturbygging handlar om å stå saman og finna løysingar i lag med sentrale styresmakter.

Hallgeir Langeland, nestleiar i samferdslekomitéen
Roald Bergsaker, fylkesordførar i Rogaland
Ingeborg Søyland, ordførar i Forsand kommune
Astrid Farestveit Selsvold, ordførar i Kvam herad

15.30 Kor er kvinnene i norsk infrastrukturdebatt?

Torhild Skogsholm

Foto: Rune Kongsro

Kvinnene er med på dei fleste område, berre ikkje i infrastrukturdebatten.
Kvifor er det slik, og kva kan gjerast med det?

Torild Skogsholm, direktør i Oslo Sporveier
Terje Fatland, direktør for regional utvikling i Rogaland fylkeskommune
Solfrid Borge, ordførar i Ullensvang herad
Torill Nag, konserndirektør i Fokus Bank

17.15 Korleis påverkar infrastrukturbygginga busetting og næringsutvikling?

Gunnar Kvassheim

Foto: Venstre

Vestlandet går så det grin, men det gjeld berre kyststripa.
Korleis kan me spreie godene?

Geir Olav Iversen, adm. dir. i Experian Norge
Jon H. Kvalshaug, styreleiar i Atlanterhavstunnel
Harald H. Løland, prosjektleiar i Ryfylkevegen as
Gunnar Kvassheim, stortingsrepresentant frå Rogaland

Fredag 16. mars
08.30 Vegar åleine løyser ikkje utfordringane i dei sentrale stroka

Korleis kan me få til ei betre styring av trafikkutviklinga i og omkring dei store tettstadene?

Eddie Westad, seksjonssjef i Statens vegvesen
Gro Skartveit, nestleiar i Rogaland Venstre
Gottfried Heinzerling, forskar (IRIS)
Geir Olav Iversen, adm. dir. i Experian Norge

10.15 Kan IKT redusera behovet for oppgradering av vegar?

Telependling og heimekontor skal redda utkantkommunane.
Men kan ein dataveg erstatta ein veg av asfalt?
Torill Nag, konserndirektør i Fokus Bank
Arne Kleppa, dagleg leiar i Ryfylke IKS
Torild Skogsholm, direktør i Oslo Sporveier
Ole Vidar Lunde, dagleg leiar i Fitjar Kraftlag

12.15 Kan toget komma til heider og verdighet igjen?

Høgfartstog var lenge berre ein luftig idé for dei frelste.
No er det søt musikk for fleire, men kven skal få høyra tonane?

Jørg Westermann, dagleg leiar i Norsk Bane
Øyvind Halleraker, stortingsrepresentant frå Hordaland
Arne Vinje, ordførar i Vinje
May Britt Vihovde, tidlegare medlem av samferdslekomitéen

Debattleiar: Tor Øyvind Skeiseid, dagleg leiar Ryfylke Livsgnist

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**